MCS

Závitový kalibr Multicheck

  • dobrá i zmetková strana
  • přesnost odečtu 0,5mm

Výhody používání kalibru Multicheck

  • jednorázová operace pro kontrolu přesnosti závitu kalibrem a současně i přesné měření hloubky závitu
  • pro hloubku měření závitu až 4xD
  • výměnné závitové části (v případě opotřebení)
  • zřetelné a jasné odečítání hodnoty hloubky závitu